Agrec Zelle Beheer heeft ruim 40 jaar ervaring met het beheer en onderhoud van gebouwen op landgoed Zelle. Sinds 2010 doen wij gebouwenbeheer voor opdrachtgevers daarbuiten, meestal in combinatie met het beheer van omliggende terreinen. Onze opdrachtgevers zijn met name overheden, vastgoedbeheerders.

Beheer

Wij richten ons met name op het beheer van gebouwen in het buitengebied. In veel gevallen gaat het om voormalige agrarische bedrijven die van functie veranderen of tijdelijke buiten gebruik zijn. Wij zijn met onze kennis en kunde in staat vastgoedeigenaren te ontzorgen door compleet beheer te bieden op alle facetten.

Specifieke werkzaamheden:

 • Begeleiding
 • Onderhoudsopnames
 • Opname en onderhoud installaties
 • Voorbereiden levering vastgoed

Onderhoud

Extensief buitenonderhoud van gebouwen kunnen wij uitvoeren, in combinatie met het omliggende terrein. Juist door de combinatie in uitvoering, zijn wij in staat de kosten voor de klant laag te houden en de beheerwerkzaamheden goed te combineren.

Bij het verkoopklaar maken van gebouwen en terreinen is Agrec Zelle Beheer de juiste partij om eigenaren of vastgoedbeheerders te ondersteunen.

Onderhoudswerkzaamheden:

 • Daken en hemelwaterafvoeren
 • Klein onderhoud
 • Projectmatige onderhoudsbegeleiding
 • Onderhoud (melk) stallen
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer
 • Gebouwenbeheer