In 1980 is Agrec Zelle B.V. opgericht door Gijs van Dorth. Hij hield zich vanaf die tijd bezig met de exploitatie van AGrarische en REreatieve activiteiten op landgoed Zelle. Daar komt de naam Agrec Zelle ook vandaan.
Het agrarische bedrijf omvatte 80 hectare akkerbouw en de recreatietak de verhuur van 12 vakantiehuizen. Daarnaast werd het onderhoud van landgoed Zelle in eigen beheer gedaan.

Door het teruglopen inkomsten is het agrarische bedrijf begin jaren 90 omgevormd naar een golfbaan. Na het oprichten van de golfclub in 1993 is Agrec Zelle B.V. het onderhoud van de golfbaan gaan verrichten. In 2005 is de golfbaan uitbereid naar 18 holes met een terreinoppervlak van ruim 90 hectare.

Adriaan van Dorth heeft in 2018 het bedrijf overgenomen. Vanaf dat moment is het bedrijf zich actief gaan richten op beheer- en onderhoudswerkzaamheden van buitenomgevingen, ook buiten landgoed Zelle.

Historie
Historie