In 1980 is Agrec Zelle B.V. opgericht door Gijs van Dorth tot Medler. Agrec Zelle B.V. hield zich bezig met de exploitatie van AGrarische en REreatieve activiteiten op familie landgoed Zelle. Daar komt de naam Agrec Zelle vandaan.
Het agrarische bedrijf omvatte 80 hectare akkerbouw en de recreatietak de verhuur van 12 vakantiehuizen. Daarnaast werd het onderhoud van landgoed Zelle in eigen beheer uitgevoerd.

Door het teruglopen inkomsten is het agrarische bedrijf eind jaren tachtig, zijn begin jaren negentig een deel van de gronden omgevormd naar een golfbaan. Na het oprichten van de golfclub in 1993 is Agrec Zelle B.V. het onderhoud van de golfbaan gaan verrichten. In 2005 is de golfbaan uitbereid naar 18 holes met een terreinoppervlak van ruim 90 hectare.

Adriaan van Dorth heeft in 2018 Agrec Zelle B.V. overgenomen van zijn vader Gijs. Vanaf dat moment is het bedrijf zich actief gaan richten op beheer- en onderhoudswerkzaamheden buiten landgoed Zelle. De opdrachtgevers bevinden zich met name binnen de Achterhoek maar voor specialistische dienstverlening ook daarbuiten.

Historie
Historie