ALGEMEEN

Agrec Zelle, hierna "Agrec Zelle", besteedt haar uiterste zorg bij het samenstellen van de informatie op haar website en hecht veel waarde aan actualiteit en betrouwbaarheid.

De informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt, maar hoeft niet noodzakelijk volledig, actueel en nauwkeurig te zijn. Agrec Zelle kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging informatie aanpassen of van haar website verwijderen.

Agrec Zelle is niet aansprakelijk voor de onderbreking of vertraging van de dienstverlening via haar website. Agrec Zelle probeert dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Agrec Zelle is niet aansprakelijk voor informatie van derden, waarnaar op haar website wordt verwezen of “gelinkt”.

Agrec Zelle garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails, hetzij direct, hetzij via het contactformulier op haar website, tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

COPYRIGHT

De inhoud van de website van Agrec Zelle, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s is beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Agrec Zelle of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Agrec Zelle, de inhoud van haar site over te nemen of op een andere wijze ter beschikking te stellen. Het is alleen toegestaan de informatie van onze website te bekijken, te bewaren, uit te printen en te verspreiden met als enig doel het verstrekken van informatie over Agrec Zelle. Ook is het toegestaan middels een link naar de website van Agrec Zelle te verwijzen.

Op deze disclaimer van Agrec Zelle is het Nederlands recht van toepassing.