Agrec Zelle Beheer heeft een vast team van 12 medewerkers, die allen al een geruime tijd aan ons bedrijf verbonden zijn.

Medewerkers:
De kennisgebieden van de medewerkers varieert van landbouw, cultuurtechniek, hovenier, techniek tot bouw. Juist deze diversiteit aan achtergronden en interesse zorgt ervoor dat het team veel kennis bezit, breed inzetbaar is en kennisoverdracht plaatsvindt.

Wij vinden het belangrijk om de kennis van de medewerkers op peil te houden en daarom volgen zij geregeld cursussen, opleidingen en volgen zij kennisbijeenkomsten. Juist door elke medewerker uiteenlopende werkzaamheden uit te laten voeren, zorgen wij ervoor dat de medewerkers meer praktijkervaring krijgen, scherp blijven en zich verantwoord belasten door de juiste afwisseling.

Team