Natuurdrone

Agrec Zelle Beheer stimuleert gebruik van moderne techniek voor natuurbeheer. Het bedrijf Agrec Zelle Beheer uit het Gelderse Hengelo heeft dit jaar voor het eerst een effectieve natuurdrone ingezet bij het maaien van natuur-gebied Batsdijk-Kunnerij.

Directeur en eigenaar Adriaan van Dorth tot Medler is zeer te spreken over de proef en hoopt dat dit ‘nieuwe maaien’ ook de standaard wordt voor andere landschapsbeheerders om de biodiversiteit zo nog beter te waarborgen. ‘Wij willen als bedrijf een aanjager zijn om in ons werk reeds beschikbare moderne technieken toe te passen en te combineren.’

Vroeg in het seizoen maaien is belangrijk om een optimale verschraling van gebieden te bewerkstelligen. Dat is één van de doelstellin-gen in het landschapsbeheer van de provincie Gelderland, in dit geval de opdrachtgever van Agrec Zelle Beheer.
Directeur Adriaan van Dorth tot Medler vroeg zich af of dit mogelijk was binnen de geldende Gedragscode Natuurbeheer. ‘Juist de eerste maaibeurt geeft de meeste winst. Hierdoor voorkom je dat ongewenste ruigtekruiden zaad schieten en is het verschralen het effectiefst. Er ontstaat daardoor ook meer gelaagdheid en dat is goed voor de biodiversiteit en opname van stikstof. Nu wordt alles vaak na 15 augustus in een keer rigoureus gemaaid. Met de nieuwe aanpak hopen we in de toekomst in mei al te beginnen met gefaseerd maaien’, aldus de directeur.

Natuurdrone
Natuurdrone
Natuurdrone

Vroeg maaien is nu vaak niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van jonge weidevogels en reekalveren. Tijdens de verplichte schouw voor de maaibeurt dit voorjaar hoorde het team van Agrec Zelle Beheer het geluid van jonge kwar-tels. ‘Volgens de gedragscode zou dit beteke-nen dat wij niet konden maaien tot eind augus-tus. Vanwege de grootte van het gebied wilden wij weten of het om een enkele kwartel ging of dat er meer dieren aanwezig waren, zodat wij daar rekening mee konden houden. Lopend was dat in dit gebied van 27 hectare niet te doen. Lopen door het hoge gras is vermoeiend, het zou enorm veel tijd kosten en je kunt geen dier precies lokaliseren. Bovendien is de kans dat je niet alles waarneemt of de boel verstoort bij zo’n voorloopronde ook heel groot. Daarom dachten wij aan de inzet van een drone.’

Natuurdrone
Natuurdrone

Drone

Als jager heeft Van Dorth tot Medler connecties met de plaatselijke wildbeheereenheid (WBE). Deze club zet zijn drone graag vrijwillig in om reekalveren op te sporen, zodat deze bij het maaien geen gevaar lopen. ‘Hun drone beschikt alleen over een warmtecamera en daardoor was het onmogelijk om kleine dieren, zoals beweeglijke kwartels, goed te lokaliseren’, legt de directeur uit. Agrec Zelle Beheer heeft daarom samenwerking gezocht met fotograaf Wouter Borre. Zijn moderne drone beschikt naast een warmtecamera ook over een beeld-camera met hoge resolutie. Deze beelden kunnen daarbij gekoppeld worden aan gps-coördinaten. Zo ontstond er na ongeveer drie uur vliegen een goed beeld van de aanwezige dieren en hun verblijfplaats. ‘Wij konden vol-wassen vrouwtjeskwartels op beeld herkennen. Door op de warmtecamera de stipjes rondom de vrouwtjes te tellen, brachten wij ook de kui-kens in kaart.’

In overleg met de ecoloog van de provincie is vervolgens een beperkt maaiplan opgesteld dat rekening hield met de aanwezige dieren. De ecoloog ondertekende het afwijkingsrapport uit de Gedragscode Natuurbeheer en zo heeft Agrec Zelle Beheer een kwart van de totaal te maaien oppervlakte toch in juli kunnen maaien, zonder dat de jonge dieren gevaar liepen. De uitgestippelde route van de maaimachines hield voldoende afstand van de nestlocaties.

In de nabije toekomst verwacht Van Dorth tot Medler dat de tractor van zijn bedrijf de met de drone verzamelde data eenvoudig kan binnenhalen en daardoor exact ‘weet’ waar hij wel en niet kan rijden om te maaien. Begin september is de rest van het gebied gemaaid, omdat de dieren toen groot en snel genoeg waren om voor de maaimachine te vluchten. ‘Door met een enkel-voudige maaier niet harder dan vier kilometer per uur te rijden en gefaseerd van binnenuit naar buiten te maaien, geven wij dieren altijd de tijd om zich te verplaatsen.’

Natuurdrone
Natuurdrone

Maaien in mei

‘Volgend jaar wil ik deze techniek al in mei inzetten’, vertelt de directeur. ‘Je kunt dankzij de data immers voor honderd procent zeker zijn dat er geen nest-activiteiten zijn en dus kun je maaien. Een bijkomend voordeel is dat dit maai-sel nog geschikt is als veevoer in de regio. Maai je later, dan is het alleen nog geschikt als compost en moet het afgevoerd worden.’

Van Dorth tot Medler hoopt volgend jaar een volgende stap te zetten om de biodiversiteit te waarborgen. Hij rust zijn maaimachine met een zogenoemde vingerbalk uit, waardoor ook insecten en amfibieën meer kans hebben om te overleven tijdens maaiwerk. De inzet van een natuurdrone is blijvend. Volgens de directeur zal het bedrijf niet op korte termijn zelf over een drone beschik-ken. Je moet immers mensen hebben die het voertuigje kunnen bedienen. Bovendien hangt er een aardig prijskaartje aan een dergelijke drone. ‘Je moet toch denken aan een kleine 20.000 euro. Ik ben daarom bezig met een subsi-dieaanvraag voor een drone die voor de hele omgeving ingezet kan worden. Ik voorzie namelijk dat opdrachtgevers in de toekomst gaan eisen dat een drone bij grote gebieden ingezet wordt om zo veilig te kunnen maaien.’

Wijnand Meijboom